Ο παρών ιστότοπος είναι μια δημόσια πηγή γενικής πληροφόρησης που αποσκοπεί, αλλά δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται, να είναι ορθή, πλήρης και επίκαιρη. Ωστόσο, δεν αποσκοπεί να αποτελεί πηγή διαφήμισης, προσέλκυσης πελατών ή νομικής συμβουλής. Οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν να δημιουργήσουν μια σχέση δικηγόρου-πελάτη και δεν θα πρέπει να βασίζεστε στις εδώ παρεχόμενες πληροφορίες χωρίς να αναζητήσετε τη συμβουλή δικηγόρου στην πολιτεία όπου διαμένετε.

Εάν δεν είστε πελάτης της εταιρείας, δεν μπορούμε να σας δεχθούμε ως πελάτη εκτός εάν και έως ότου διαπιστώσουμε ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων με οποιονδήποτε άλλο πελάτη και έως ότου να διευθετηθούν άλλες προϋποθέσεις, όπως διακανονισμοί αμοιβών. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω αυτού του ιστότοπου ή με άλλον τρόπο αναφορικά με ένα ζήτημα για το οποίο δεν σας εκπροσωπούμε ήδη, η επικοινωνία σας μπορεί να μην αντιμετωπιστεί ως απόρρητη ή εμπιστευτική. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ένα ζήτημα για το οποίο ήδη σας εκπροσωπούμε, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι το διαδικτυακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι ασφαλές και θα πρέπει να αποφεύγετε να στέλνετε ευαίσθητα ή εμπιστευτικά μηνύματα διαδικτυακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκτός εάν είναι επαρκώς κρυπτογραφημένα.

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, ο παρών ιστότοπος μπορεί να θεωρείται διαφήμιση. Η πρόσληψη ενός δικηγόρου είναι μια σημαντική απόφαση η οποία δεν θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε έγγραφες πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα και την εμπειρία μας. Κατά τη σύνταξη του παρόντος ιστότοπου, επιδιώξαμε να συμμορφωθούμε με κάθε γνωστή νομική και ηθική προϋπόθεση. Δεν επιθυμούμε να εκπροσωπήσουμε πελάτες με βάση την επισκόπηση από αυτούς οποιουδήποτε μέρους του παρόντος ιστότοπου που δεν συμμορφώνεται με νομικές ή ηθικές προϋποθέσεις. Στον βαθμό που οι κανόνες του δικηγορικού συλλόγου στην περιοχή δικαιοδοσίας που υπάγεστε απαιτούν να ορίσουμε ένα κεντρικό γραφείο ως υπεύθυνο για αυτόν τον ιστότοπο, ορίζουμε το γραφείο μας στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ως κεντρικό γραφείο μας.

Αυτός ο ιστότοπος δύναται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες πηγές στο Διαδίκτυο. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται ως παραπομπές και βοηθήματα, για να σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε και να εντοπίσετε άλλες Διαδικτυακές πηγές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, και δεν αποσκοπούν να δηλώσουν ή να υπονοήσουν ότι η “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & Συνεργάτες” υποστηρίζει, συνδέεται ή σχετίζεται με, ή είναι νομικά εξουσιοδοτημένη να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε εμπορική επωνυμία, σήμα κατατεθέν, λογότυπο, νομική ή επίσημη σφραγίδα, ή σύμβολο κατοχυρωμένης πνευματικής ιδιοκτησίας που μπορεί να απεικονίζεται στους συνδέσμους.