ΕΤΑΙΡΟΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, γιος του ιδρυτή, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, το 1955· εισήχθη το 1981, Θεσσαλονίκη. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: πτυχίο Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ΜΕΛΟΣ: Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Διεθνής Δικηγορικό Σύλλογος. ΓΛΩΣΣΕΣ: Ελληνικά, Αγγλικά. ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Εμπορικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Συμβούλιο της Επικρατείας, Ανώτατο Δικαστήριο, Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας & Ιδιοκτησίας.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ, γεν. στην Κομοτηνή Ροδόπης, Ελλάδα, 1974, εισήχθη 2002, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: πτυχίο Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης [ΑΠΘ], ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Τομέας Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου ΑΠΘ. ΜΕΛΟΣ: Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. ΓΛΩΣΣΕΣ: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά. ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρικό & Επιχειρηματικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας & Ιδιοκτησίας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΕΤΡΑΚΗΣ, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη, 1968· εισήχθη το 1996, Θεσσαλονίκη. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Πτυχίο Νομικής με διάκριση, τάξης 2:2, Πανεπιστήμιο Anglia Polytechnic· μεταπτυχιακός τίτλος Νομικής, Πανεπιστήμιο Southampton, Αγγλία. ΜΕΛΟΣ: Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Ισόβιο Μέλος της Νομικής Εταιρείας του Πανεπιστημίου Anglia, Κοινωνική Επιτροπή της Ένωσης Ευρωπαίων Φοιτητών Νομικής, Ελληνική Ένωση Αποφοίτων Βρετανικών Πανεπιστημίων. ΓΛΩΣΣΕΣ: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά. ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Ναυτικό Δίκαιο & Δίκαιο Μεταφορών, Δίκαιο Ανταγωνισμού.

ΣΤΕΛΛΑ ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ-ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗ [Αθήνα, Πειραιάς], γεννηθείσα στην Αθήνα, 1956· εισήχθη το 1981, Αθήνα. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: πτυχίο Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης· τίτλος σπουδών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Faculte de Droit, Γενεύη. ΜΕΛΟΣ: Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών & Πειραιώς. ΓΛΩΣΣΕΣ: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά. ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Εταιρικό & Επιχειρηματικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Σήματα κατατεθέντα, Συμβούλιο της Επικρατείας, Ανώτατο Δικαστήριο.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ [Καβάλα], γεννηθείς στην Καβάλα, 1957· εισήχθη το 1982, Καβάλα. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: πτυχίο Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή). ΜΕΛΟΣ: Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας. ΓΛΩΣΣΕΣ: Ελληνικά, Αγγλικά. ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Αστικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Οδικά Ατυχήματα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΤΣΙΟΥ [Πολύγυρος Χαλκιδικής], γεννηθείς στην Αρναία Χαλκιδικής, 1961· εισήχθη το 1989, Πολύγυρος. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: πτυχίο Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης· μεταπτυχιακός τίτλος στο Δημόσιο Δίκαιο, Νομική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ΜΕΛΟΣ: Δικηγορικός Σύλλογος Πολυγύρου. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Ακύρωση ή τροποποίηση μητρώου εσόδων. ΓΛΩΣΣΕΣ: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά. ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Ακίνητη Περιουσία, Ποινικό Δίκαιο, Οδικά Ατυχήματα.