Partner

Stratos K. KONSTANDINIDIS, sin osnivača, rođen u Solunu, Grčka 1955., priznat 1981. u Solunu. Školovanje: Univerzitet u Solunu, Pravni fakultet, (dipl. Pravnik), ČLAN: Advokatske komore Soluna, Međunarodne advokatske komore, JEZICI: grčki, engleski OBLASTI RADA: komercijalno pravo, bankarsko pravo, krivično pravo, državni savet, vrhovni sud, nekretnine i upravljanje imovinom.

SARADNICI

EFTIMIOS (KONSTANDIN) MONASTIRIOTIS, rođen u Komotini- Rodopi, Grčka 1974. upisao se kao član u Advokatsku komoru Soluna. OBRAZOVANJE: Pravni fakultet Aristotel Univerziteta u Solunu, Postdiplomske studije u oblasti trgovačkog i finansijskog prava na Pravnom odseku Fakulteta za pravne, ekonomske i političke nauke Aristotel Univerziteta u Solunu, ČLAN: Advokatske komore Soluna, JEZICI: grčki, engleski, francuski. OBLAST SPECIJALIZACIJE: Trgovačko pravo, Građansko pravo, Nekretnine.

Georgios (George) I. PETRAKIS, rođen u Solunu, Grčka, 1968., priznat 1996., Solun Školovanje: Anglia politehnički univerzitet dipl. Pravnik (Hons) 2:2, Southampton England University, dipl. Pravnik, ČLAN: Advokatske komore Soluna, doživotni član saveza advokata Anglia Univerziteta, Socijalnog komiteta Evropske asocijacije studenata prava, Grčke asocijacije maturanata britanskih univerziteta. JEZICI: grčki, engleski, francuski. OBLASTI RADA: pomorsko i transportno pravo, pravo konkurencije.

STELLA SIDERATOU – DIONISIOTI (Atina, Pirej) rođena u Atini, Grčka, 1956. , priznata 1981. u Atini. ŠKOLOVANJE: Univerzitet u Solunu, Pravni fakultet (dipl. Pravnik), Faculte de Droit, Ženeva, Droit European. ČLAN: Advokatske komore Atine i Pireja. JEZICI: grčki, engleski, francuski. OBLASTI RADA korporativno i poslovno pravo, komercijalno pravo, pravo konkurencije, trgovačke oznake, državni savet, vrhovni sud.

KOSMAS KALANTZIS (Kavala), rođen u Kavali , Grčka 1957. priznat 1982., Kavala. ŠKOLOVANJE: Pravni fakultete univerziteta u Komotini (Tracija), dipl. Pravnik. ČLAN: Advokatske komore Kavale. JEZICI: grčki, engleski OBLASTI RADA: civilno pravo, nekretnine, krivično pravo, saobraćajne nesreće.

DIMITRIS MITSIOU (Poligiros, Halkidiki), rođen u Arnei, Halkidiki, Grčka, 1961., priznat u Poligirosu 1989. Školovanje: Pravni fakultet Univerziteta u Solunu (dipl. Pravnik), Pravni fakultet Univerziteta u Solunu, Javno pravo (magistar prava) Član: Advokatske komore Poligirosa, Objavljeni radovi: Poništavanje ili modifikacije registra prihoda. JEZICI: grčki, engleski, nemački. OBLASTI RADA: nekretnine, krivično pravo, saobraćajne nesreće.