Građansko pravo

Partneri i saradnici advokatske kancelarije „KONSTANDINIDIS i saradnici“ su priznati kao prvenstveno i pre svega advokati u sudnici. Nastojimo da se dogovori postignu pre suđenja, ali pripremamo svaki predmet kao da će biti iznesen pred suca i porotu. Ovakav pristup je rezultovao značajnim dogovorima i presudama u ime naših klijenta u širokom spektru predmeta iz građanskog prava.
Za više informacija ili da bi ste zakazali sastanak sa iskusnim advokatima iz advokatske kancelarije „KONSTANDINIDIS i saradnici“ molimo kontaktirajte jednu od naših kancelarija u Grčkoj.