Autorsko pravo i pravo zaštitnog znaka

Predmeti vezani za autorsko pravo i zaštitni znak mogu uticati na sve vrste poslova od kompanija za tehnologiju i medije do maloprodajnih i restorana.
Advokatska kancelarija „KONSTANDINIDIS i saradnici“ zastupa klijente u svim aspektima autorskih prava i prava zaštitnog znaka. Usluga obuhvata:

  • Istragu vezano za autorsko prav i zaštitni znak
  • Registraciju autorskog prava i zaštitnog znaka
  • Licenciranje
  • Parničenje vezano za autorsko pravo i zaštitni znak

Kontaktirajte danas advokatsku kancelariju „KONSTANDINIDIS i saradnici“ ukoliko želite da postavite pitanja vezano za posao i korporativne teme.