Korporativno i poslovno pravo

Advokatska kancelarija „KONSTANDINIDIS i saradnici“ pomaže klijentima u svim aspektima poslovnog i korporativnog prava. Bilo da je našem klijentu potrebna pomoć pri formiranju, kolektivnom upravljanju, komercijalnom pravu, ugovorima ili drugim predmetima iz poslovnog prava, naš klijent može biti spokojan i siguran da će primiti visokokvalitetne pravne usluge.
Otpočinjanje biznisa i osnivanje entiteta
Advokatska kancelarija „KONSTANDINIDIS i saradnici“ vode klijente kroz proces otpočinjanja novih poslovnih poduhvata. Naše vođstvo za otpočinjanje i obrazovanje preduzeća dopušta novim poslovnim poduhvatima da brzo krenu sa funkcionisanjem. Usluge obuhvataju, ali nisu na to ograničene:

 • Formiranje poslovnih entiteta – S korporacije, C- korporacije, LLC korporacije i kompleksna uređenja.
 • Partnerski dogovori i operacioni dogovori
 • Poslovno finansiranje i investicije
 • Kolektivno upravljanje
 • Razrešavanje i likvidacija

Kolektivno upravljanje
Advokatska kancelarija „KONSTANDINIDIS i saradnici“ pomaže preduzeća u svakodnevnim formalnostima kao što su potrebe obaveštavanje, sastanci upravnog odbora i deoničara, poštovanje državnih i federalnih zakonom utvrđenih obaveza.
Ugovorno pravo
Advokatska kancelarija „KONSTANDINIDIS i saradnici“ takođe redovno pomaže klijentima pri izradi i pregledu ugovora. Primeri obuhvataju:

 • Trgovački ugovori
 • Dogovori o uslugama
 • Kupoprodajni dogovori
 • Tehnički i dogovori o dozvolama
 • Dogovori o zapošljavanju uključujući i dogovore o ne-otkrivanju poslovnih tajni i ne-konkurenciji
 • Dogovori o trgovanju nekretninama