Pranje novca

Pranje novca je definisano kao „koraci koji se preduzimaju kako bi se sakrilo poreklo, priroda, vlasništvo ili destinacija novca“. Iako je često povezano sa sredstvima koja su stečena nezakonito, pojam može da se odnosi i na aktivnost preduzetu kako bi se maskirao ili sakrio novac koji je legalno zarađen ili primljen. Individualci se mogu baviti pranjem novca kako bi izbegli plaćanje poreza, ili sakrili nezakonite doprinose političkim kampanjama, ili da bi prikrili druge nezakonite ili sumnjive aktivnosti.
Historijski gledano, pranje novca je bilo spojeno sa aktivnostima kao što su organizovani kriminal i prodaja droga. U skorije vreme, opasnost od terorizma je podstaknuo novi interes za pranjem novca, jer se upotrebljava za finansiranje terorističkih grupa.

Izbor advokata koji će vama ili vašoj organizaciji pružiti pomoć prilikom istrage vezane za pranje novaca je od egzistencijalnog značaja. Kada su vam potrebni pravnici koji shvataju kompleksnosti finansijskih transakcija vrednih više miliona dolara i poslovnih ugovora velikih razmera, iskusni advokati advokatske kancelarije „KONSTANDINIDIS i saradnici“ mogu da vam pruže advokaturu koja vam je potrebna. Posedujemo istražne sposobnosti i izvore kako bi smo u potpunosti ispitali vašu situaciju i mogli da pregovaramo. Ukoliko se vaš slučaj izvede pred sud, dokazali smo da smo sposobni parničari koji izgrađuju neoborivu odbranu zacrtanu za pobedu.
Ukoliko ste pod istragom za pranje novca ili u vezi sa „white collar“ zločinima , ili ukoliko organizacije za sprovođenje zakona ispituju transakcije u koje ste bili uključeni, advokati u advokatskoj kancelariji „KONSTANDINIDIS i saradnici“ vam mogu pružiti informisano vođstvo i snažno zastupanje koje vam je potrebno. Optužbe za pranje novca su ozbiljne. Osude donose ozbiljne kazne. Nazovite advokate u advokatskoj kancelariji „KONSTANDINIDIS i saradnici“ i zatražite tajno konsultovanje sa našim poznatim advokatima. Odlučni smo pri zaštiti vaših prava i pružanju visokokvalitetni pravnih usluga kakve zaslužujete.