Krivično pravo

Ukoliko budete optuženi za vršenje krivičnog prekršaja, biće vam potrebna pomoć iskusnog advokata odbrane iz oblasti krivičnog prava. Ukoliko ste žrtva krivičnog dela, treba da znate svoja prava i opcije koje su vam dostupne. Advokati odbrane iz oblasti krivičnog prava advokatske kancelarije „KONSTANDINIDIS i saradnici“ su poznati po izuzetnoj usluzi koju pružaju u radu sa osobama optuženim za krivično delo ili onima koje su žrtve kriminalaca. Naši advokati iz oblasti krivičnog prava vrlo dobro znaju da ste bili zbunjeni i obuzeti strahom kada ste uhapšeni i optuženi za krivično delo. Isto tako nam je poznato da krivična presuda može radikalno uticati na vaš život i na život vama dragih osoba. Zbog toga je izbor advokata odbrane jako važan. Kada se obraćate našem advokatu odbrane za krivični prekršaj, možete biti sigurni da ste odbrali iskusne pravne profesionalce koji će čvrsto braniti vaša prava.