Bankarsko pravo

Primenjujući naše obimno iskustvo u pravnim predmetima vezanim z finansijske usluge i bankarstvo, advokati u kancelariji „KONSTANDINIDIS i saradnici“ su uvršteni u vodeće profesionalce kako za domaće tako i za strane banke koje traže pravne savetnike.
Sa preko tri desetleća nenadmašnih usluga bankarskoj i finansijskoj industriji, advokati advokatske kancelarije „KONSTANDINIDIS i saradnici“ su obrazovali i postigli posebnu reputaciju o izuzetnim zastupanjima.
Za priznate sposobnosti u svim aspektima bakarskog prava kako za strane tako i za domaće organizacije, kontaktirajte advokate iz advokatske kancelarije „KONSTANDINIDIS i saradnici“.Naši usavršeni pravni profesionalci će vam sa zadovoljstvom pružiti personalizovanu uslugu i pružiti detaljnu pažnju kakvu vaš posao zahteva. Pozivamo vas da kontaktirate našu kancelariju kako bi ste zakazali konsultaciju.