Saobraćajne nezgode i osobne ozlede

Advokatska kancelarija „KONSTANDINIDIS i saradnici“ zastupa pojedince u postupcima osobnih ozleda, uključujući saobraćajne nezgode, povrede imovine, nesreće na radu, lekarske greške, zlostavljanje u staračkim domovima i slučajeve tragičnih telesnih povreda.

Zakon o osobnom ozledama opisuje širok spektar pravnih zahteva. Osobnom ozledom se obično smatra pokrivanje delikta usled nehata u koje se ubrajaju aktovi izazvani saobraćajnom nesrećom, oštetom imovine, neispravnim proizvodima ili lekarskim nemarom.

Međutim, zakon o osobnim ozledama obuhvata i razne zahteve koji proističu iz hotimičnih delikta. Ovi zahtevi obuhvataju uobičajene pravne aktove zbog napada, zlostavljanja, uzurpacije, povrede zemljišta, povrede pokretne imovine, pogrešnog pritvora, namernog nanošenja duševnih povreda, prevare i povrede privatnosti. Takođe, obuhvataju i zahteve usled kleveta (ogovaranja i uvreda) i deliktnog uplitanja.

Mnogi od uzroka koji predstavljaju aktove osobne ozlede su istovremeno deo trgovačkog parničenja, građanskog prava i zahteva na osnovu potrošačkog prava.

Advokatska kancelarija „KONSTANDINIDIS i saradnici“ može da vam pomogne pri vašim zahtevima na osnovu prava o osobnim ozledama.