«KONSTANDINIDIS & Associates» е водеща Правна фирма в Гърция, която предлага пълна гама от качествени  правни услуги насочени към клиенти от сферата на търговията, финансите и производството.

                Ние разполагаме със значителни  международни връзки, редовно представляваме гръцки клиенти осъществяващи бизнесдейност в чужбина и изпълняваме ролята на проджект мениджъри при международни сделки.

                «KONSTANDINIDIS & Associates» се разраства като набляга на основните си умения и опит и разработването на нови услуги в отговор на търсенето на пазара.

                «KONSTANDINIDIS & Associates» осъзнава огромните промени настъпващи в сферата на недвижимите имоти и е готова да посрещне променящите се нужди на клиентите в областта. Фирмата представлява обекти с  местна и чуждестранна собственост във всички аспекти  на придобиването, инвестиране, развитие, изграждане, отдаване под наем и разпореждане с голямо разнообразие от търговски и жилищни имоти в цяла Гърция.

Нашите  клиенти включват всички главни страни в сферата на недвижимото имущество – собственици, кредитори, строители, инвеститори и агенции, потребители, изпълнители, както и архитекти и посредници на недвижими имоти. Това широко представителство ни дава ценен поглед върху сложността и  конкуриращите се интереси в сделките с недвижими имоти. Ние предлагаме висококачествен набор от услуги, които далеч надхвърлят техническия правен съвет като включваме и двата аспекта на една имотна сделка – планиране и бизнесреализация. Работим съвместно с останалите екипи на фирмата, като  например данъчни, корпоративни, екологични, свързани с осигуряването на служителите, фалита и преструктурирането, правителствената политика и заетостта, за да осигурим своевременния и икономически ефективен съвет и краен резултат за своите клиенти.

Ние представляваме клиенти във всички аспекти свързани с недвижимите  имоти, включително:

 • Достъпни жилища
 • Brownfield сайт за придобиване и развитие
 • Изграждане, включително строителни договори и споразумения с архитекти, строителни и дизайнерски права и защита
 • Финансиране, включително ипотечно финансиране, обратен (възвратен) лизинг, данъчни кредити (жилищно строителство с ниски доходи, нови пазари и историческа реставрация), заеми, безвъзмездни средства и други финансови облаги от държавни организации, жилищно финансиране, синтетичен лизинг, ливъридж лизинг и участие по ипотеки
 • Развитие и мениджмънт на хотели
 • Включването на “зелени” или устойчиви технологии като неделим елемент при проектиране и изграждане на недвижими имоти
 • Пресрочени заеми и загуба на правата на купувач
 • Планиране, развитие и кредитиране на голяма гама от проекти за недвижими имоти, включително търговски, офиси, научни изследвания и развитие, стопански и проекти със смесено предназначение
 • Придобивания  и продажби на имоти, включително търговски, жилищни и развитие със смесено предназначение
 • Проблеми при управлението на имоти, включително обременяване на  имуществото и „преобръщане” на ситуацията
 • Публични/ частни проекти, включително финансиране на растежа и данъчни удръжки
 • УПИ, мокри почви и други проблеми свързани със земята

За повече информация, се свържете с нас.