Управление на недвижими имоти и собственост

Представляваме търговски клиенти и физически лица при всички процедури и преговори, свързани с недвижима собственост – земи и принадлежащите към тях конструкции – в това число покупко-продажба, строеж, ипотеки и възбрани, рефинансирания, обмени, зониране, проверка на правото на собственост, дела за установяване на валидността на правото на собственост, прекратяване на собственост и управление. Правните защитници в Адвокатска кантора “KONSTANDINIDIS & Associates” притежават гъвкавост, с която се справят с от най-простите до най-сложните преговори.

Търговските въпроси, отнасящи се до недвижими имоти, често изискват познания в специализирани и свързани области на правото. Като много дисциплинарна фирма имаме необходимия екип от професионалисти и ресурси, за да се заемем с широк обхват от въпроси. Нашите защитници в областта на недвижимите имоти често работят с членове на корпоративните, банкови и правни отдели на фирмите, за да предоставят пълна гама от услуги на нашите клиенти.
Съдебни процеси за недвижими имоти
Нашата фирма предоставя широка гама от услуги при съдебни процеси за недвижими имоти на търговски клиенти и физически лица. Представляваме проектантите, собствениците, управителите на собствеността, наематели, финансови институции и инвеститори при всички видове спорове, в това число и произтичащите от:

 • Придобиване на собственост
 • Спорове между партньори и акционери
 • Брокерски комисиони
 • Договори за строителство
 • Възбрани
 • Отдаване под наем
 • Управление на собствеността
 • Противоположно владение
 • Граници
 • Сервитут
 • Право на преминаване

Спорове между наемодатели и наематели
Представляваме клиентите ни при спорове, произтичащи от отдадени под наем търговски и жилищни имоти, както и съдебни процеси при кооперативна собственост и съсобственост върху недвижим имот, включително съдебни дела и жалби. На ниво спорове между наематели и наемодатели имаме опит в случаи на неплащане на наем, забавяне и нарушения на клаузите на договори за наем, включващи голямо разнообразие от искове. Например, работили сме по искове като предполагаемо неизвършване на необходими ремонти от наемодателя, искове за имплицитна евикция, незаконно пренаемане, доктрината за измамни наематели, така наречените “Уелоустоунски съдебни разпореждания” за предотвратяване на прекратяването на договори за наем, искове за освобождаване от държавен контрол на отдаването под наем на луксозни имоти и други въпроси. На ниво кооперативна собственост и съсобственост върху недвижим имот сме работили по искове за предполагаеми погрешни представяния на данни в плановете за предлагане, неизправен строеж, както и изисквани от закона искове за предполагаеми злоупотреби от спонсор. По отношение на нашата практика с търговски дела изследваме възможностите за уреждане на спорове, съветваме нашите клиенти за избягване на риска и се опитваме да изчислим евентуалните разходи и ползи, които биха имали, ако пристъпят към съдебен процес.