Гражданско право

Партньорите и съдружниците на Адвокатска кантора “KONSTANDINIDIS & Associates” са се доказали преди всичко като съдебни адвокати. Стремим се да уреждаме споровете преди завеждането на съдебно дело, когато можем да договорим благоприятен резултат за нашите клиенти, но се подготвяме за всеки един случай по такъв начин, по който той би бил представен пред съдия или съдебни заседатели. Този подход е довел до забележително уреждане на споровете и съдебни решения от името на нашите клиенти в широка гама от процеси по граждански дела.

За повече информация или за записване на час при нашите опитни адвокати в Адвокатска кантора “KONSTANDINIDIS & Associates” моля свържете се с един от нашите офиси в Гърция.