Търговско право

Адвокатска кантора “KONSTANDINIDIS & Associates” представлява фирми и физически лица в съдебни процеси, произтичащи от бизнес въпроси и търговски въпроси пред държавни и федерални съдилища. Услугите при представляване в съдебни процеси по търговски въпроси включват случаи при:

  • Неспазване на договори
  • Нарушения на търговския кодекс
  • Търговски правонарушения
  • Закон за вземанията
  • Съдебни процеси за интелектуална собственост

Закон за събиранията и права на кредиторите
Адвокатска кантора “KONSTANDINIDIS & Associates” осигурява представителство на фирмите за искове за събиране на дългове. Предлагаме различни схеми за заплащане на хонорарите, в това число и план за условни хонорари. Фирмите, търсещи събиране на кредити от длъжници, трябва незабавно да се свържат с адвокатската кантора, за да обсъдим възможното представителство.
Свържете се с Адвокатска кантора “KONSTANDINIDIS & Associates” днес
Ако имате въпроси относно търговски съдебни процеси, Адвокатска кантора “KONSTANDINIDIS & Associates” може да Ви окаже съдействие с Вашите искове за нанесени щети спрямо личността.