Наказателно право

Ако се окаже, че сте обвинени за извършването на криминални престъпления, ще се нуждаете от помощта на ерудиран адвокат в областта на наказателната защита. Ако сте жертва на престъпление, трябва да знаете правата си и наличните за Вас възможности. Нашите адвокати в Адвокатска кантора “KONSTANDINIDIS & Associates” в сферата на криминалната защита притежават досие от извършени забележителни услуги при работата им с лица, обвинени в криминална дейност или лица, станали жертва на престъпници. Нашите адвокати по наказателно право знаят, че ще преживявате страшни и смущаващи моменти при арестуването и обвиняването Ви в извършването на престъпление. Също така знаем, че една криминална присъда може да повлияе радикално на живота Ви и този на близките Ви. Поради тази причина изборът на защитник е важен. Когато се обадите на адвокатите, осигуряващи криминална защита в един от офисите ни, ще Ви бъде гарантирано, че сте избрали опитни правни професионалисти, които убедително ще защитават правата Ви.