Η «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & Συνεργάτες» είναι μια ηγετική Ελληνική Νομική Εταιρεία, η οποία παρέχει ένα πλήρες εύρος ποιοτικών νομικών υπηρεσιών σε πελάτες στους κλάδους του εμπορίου, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας.

            Διαθέτουμε έναν σημαντικό αριθμό διεθνών διασυνδέσεων, εκπροσωπούμε τακτικά Έλληνες πελάτες που επιχειρούν επαγγελματικά στο εξωτερικό, και ενεργούμε ως διαχειριστές έργου σε διεθνείς συναλλαγές.

            Η «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & Συνεργάτες» έχει αναπτυχθεί εστιάζοντας στις θεμελιώδεις δεξιότητες και στην εμπειρία της, και αναπτύσσοντας νέες υπηρεσίες ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της αγοράς.

            Η «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & Συνεργάτες» κατανοεί τις σημαντικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στον κτηματομεσιτικό κλάδο και είναι αφοσιωμένη στο να καλύπτει τις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών της σε αυτό το πεδίο. Η «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & Συνεργάτες» εκπροσωπεί τόσο εγχώρια όσο και διεθνών συμφερόντων νομικά πρόσωπα σε όλες τις όψεις της απόκτησης, χρηματοδότησης, ανάπτυξης, κατασκευής, μίσθωσης και διάθεσης μιας μεγάλης ποικιλίας εμπορικών και οικιστικών ακινήτων σε όλη την Ελλάδα.

Στους πελάτες μας περιλαμβάνονται όλα τα κύρια μέρη της κτηματομεσιτικής αγοράς – ιδιοκτήτες, δανειστές, αναπτυξιακοί φορείς, επενδυτές και μεσίτες, χρήστες, εργολάβοι, αρχιτέκτονες και διαχειριστές ακινήτων. Αυτή η ευρεία εκπροσώπηση μας προσφέρει πολύτιμες εις βάθος γνώσεις των σύνθετων και ανταγωνιστικών συμφερόντων στις κτηματομεσιτικές συναλλαγές. Παρέχουμε υπηρεσίες ανώτατου επιπέδου, που εκτείνονται πέρα από την παροχή τεχνικής νομικής συμβουλής και περιλαμβάνουν τόσο τις σχεδιαστικές, όσο και τις επιχειρηματικές όψεις των κτηματομεσιτικών συναλλαγών. Συνεργαζόμαστε με τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της εταιρείας για άλλα θέματα, όπως φορολογικά, εταιρικά, περιβαλλοντικά, παροχών εργαζομένων, πτώχευσης και αναδιάρθρωσης, και κρατικής πολιτικής και απασχόλησης, προκειμένου να διασφαλίσουμε καίριες και οικονομικά αποδοτικές συμβουλές και αποτελέσματα για τους πελάτες μας.

Εκπροσωπούμε πελάτες σε ένα ευρύ φάσμα κτηματομεσιτικών ζητημάτων, που συμπεριλαμβάνει:

 • Οικονομικά προσιτά οικιστικά συγκροτήματα
 • Απόκτηση και ανάπτυξη εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 • Κατασκευή, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων εργολάβων και συμφωνητικών αρχιτεκτόνων, καθώς και δίωξη και υπεράσπιση διεκδικήσεων ως προς την κατασκευή και τον σχεδιασμό
 • Χρηματοδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων ενυπόθηκων χρηματοδοτήσεων, πωλήσεων και εκμισθώσεων, εκπτώσεων φόρου (Κοινωνικές/ Εργατικές Κατοικίες, Νέες Αγορές και Διατηρητέα Ακίνητα), δανείων, συνθετικών μισθώσεων, μοχλευμένων μισθώσεων και συμμετοχικών ενυπόθηκων δανείων
 • Ανάπτυξη και διαχείριση ξενοδοχείων
 • Ενσωμάτωση «πράσινης» ή αειφόρου τεχνολογίας ως αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδιασμού και της κατασκευής οικοδομικών έργων
 • Διακανονισμοί δανείων και κατασχέσεις
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και μίσθωση ενός μεγάλου εύρους οικοδομικών έργων, συμπεριλαμβανομένων έργων λιανικής πώλησης, γραφείων, έρευνας και ανάπτυξης, βιομηχανικών και μεικτής χρήσης
 • Απόκτηση και πωλήσεις ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών, οικιστικών και μεικτής χρήσης ακινήτων
 • Ζητήματα διαχείρισης ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων κατασχεμένων ακινήτων και καταστάσεων «επαναφοράς» υποβαθμισμένων ακινήτων
 • Έργα σύμπραξης δημόσιου/ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτήσεων έναντι μελλοντικής αύξησης φόρων [TIF] και φορολογικών εκπτώσεων
 • Ζώνωση, υγρότοποι και άλλα ζητήματα χρήσης γης

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.