Δικαιώματα Δημιουργού [Copyright] & Δίκαιο Κατατεθέντων Σημάτων

Τα ζητήματα δικαιωμάτων δημιουργού και κατατεθέντων σημάτων επηρεάζουν επιχειρήσεις κάθε είδους, από εταιρείες τεχνολογίας και ΜΜΕ έως εταιρείες λιανικής και εστιατόρια. Το Δικηγορικό Γραφείο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & Συνεργάτες» εκπροσωπεί πελάτες σε κάθε ζήτημα που άπτεται των δικαιωμάτων δημιουργού και του δικαίου κατατεθέντων σημάτων. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Αναζήτηση δικαιωμάτων δημιουργού και κατατεθέντων σημάτων
  • Κατοχύρωση δικαιωμάτων δημιουργού και σημάτων
  • Δικαιώματα άδειας
  • Αντιδικίες περί δικαιωμάτων δημιουργού και κατατεθέντων σημάτων

Επικοινωνήστε σήμερα με το Δικηγορικό Γραφείο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & Συνεργάτες».
Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με επιχειρηματικά ή εταιρικά θέματα, το Δικηγορικό Γραφείο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & Συνεργάτες» έχει τις απαντήσεις.