«KONSTANDİNİDİS ve Ortakları» ticaret, finans ve sanayi alanlarında müşterilerine kaliteli hukuki hizmetler sağlayan lider bir hukuk bürosudur.

                Yunan müşterilerimizi yurtdışı işlerinde temsil eden ve Uluslararası işlemlerimizde proje yöneticiliği görevini yürüten çok önemli ulusal bağlantılarımız vardır.

                «KONSTANDİNİDİS ve Ortakları» temel beceriler ve uzmanlıklara odaklanarak ve piyasa taleplerine cevap verecek yeni hizmetler geliştirerek genişlemiştir.

                «KONSTANDİNİDİS ve Ortakları» gayrımenkul sektöründe ortaya çıkan önemli değişiklikleri süratle algılar ve alanında ortaya çıkan müşteri ihtiyaçlarını karşılama konusunda kararlıdır. Şirket, tüm Yunanistan’da satın alma, finans, gelişim, inşaat ve leasing alanlarında ve ticari ve ikamet amaçlı gayrımenkuller konusunda hem yerli hem de yabancı sermayeli kuruluşları temsil eder.

Müşteri profilimizi gayrımenkul alanında faaliyet gösteren tüm önemli sektörleri kapsar: mal sahipleri, mukrizler, şehir planlamacıları, yatırımcılar, aracılar, kullanıcılar, müteahhitler, mimarlar ve gayrıenkul yöneticileri. Temsil edilen bu geniş yelpaze, bize gayrımenkul işlemlerinde karmaşık olan konularda değerli bilgiler ve rekabetçi fırsatlar sunar. Gayrımenkul işlemlerinin hem planlama hem de iş yönlerini kapsayacak şekilde teknik hukuki danışmanlık vermenin ötesine uzanan bir üstün hizmet seviyesi sunmaktayız. Biz, müşterilerimiz için zaman ve maliyet bakımından verimli tavsiyeler ve sonuçlar elde edebilmek için vergi, kurumlar, çevre, çalışan hakları, iflas ve yeniden yapılanma ve hükümet politikası ve istihdam gibi şirketin diğer uygulama grupları ile beraber çalışmaktayız.

Müşterilerimize, gayrımenkul alanında aşağıdakilerin de dahil olduğu çok geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktayız:

 • Uygun fiyatlı konut projeleri
 • Sanayi alanları edinme ve geliştirme
 • İnşaat sözleşmeleri ve mimarların anlaşmaları ve iddia ve savunma yapılandırma ve tasarlama da dahil olmak üzere inşaat
 • Mortgage finansmanı, geri kiralama, vergi kredileri (Düşük Gelirli Konut, Yeni Piyasalar ve Tarihi Koruma), krediler, hibeler ve devlete ait diğer ekonomik teşvikler, HUD finansman, sentetik kiralama, temayüllü kiralama ve katılımcı mortgage’in de dahil olduğu finansmanlar
 • Otel gelişim ve yönetimi
 • Gayrımenkul projelerinin tasarım ve inşaatının vazgeçilmez unsuru olarak “yeşil” veya sürdürülebilir teknolojinin dahil edilmesi
 • Borç hesaplanması ve hacizler
 • Perakende, ofis, araştırma ve geliştirme, sanayi ve karma kullanımlı projeler de dahil olmak üzere geniş yelpazede gayrımenkul projelerinin planlanması, geliştirilmesi ve leasingi
 • Ticari, ikamet amaçlı ve karma kullanımlı gelişimler de dahil olmak üzere gayrımenkul alımı ve satışı
 • Sıkıntılı mülkiyet ve “devir” durumları da dahil olmak üzere mülkiyet yönetim konuları
 • Vergi zammı finansmanı ve vergi azaltılması da dahil olmak üzere kamu/özel projeler
 • İmar, sulak alanlar ve diğer arazi kullanım konnuları

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.