Emlak ve Mülk Yönetimi

Emlak – arazi ve bunlara bağlı yapılarla ilgili tüm takibat ve işlemlerde hem ticari hem bireysel müşterilerimizi temsil etmekteyiz; bunlara alım satım, inşaat, ipotekli konut finansman sistemi ve haciz, refinansman, takas, kira, imar durumu çıkartılması, tapu incelemesi, gizli tapu incelemesi, kapanış ve yönetim de dahildir. “KONSTANDİNİDİS ve Ortakları” Hukuk Bürosu Avukatları en basitten en karmaşığa her türlü işlemi ele alacak çok yönlülüğe sahiptirler.

Ticari emlak konuları genellikle hukukta özel ve uzmanlık gerektiren alanlarda bilgiye ihtiyaç duyar. Multi disipliner bir şirket olarak, soruların geniş kapsamlı ve farklı alanlarda bilgi gerektirecek yanıtlarına ulaşacak personele sahibiz. Müşterilerimize tam kapsamlı bir hukuk hizmeti sunabilmek için emlak avukatlarımız genellikle şirketin kurumsal, bankacılık ve dava alanlarından üyeleriyle birlikte çalışır.
Emlakla ilgili Dava İşleri Takibi
Şirketimiz ticari ve bireysel müşterilerimize, emlak davalarıyla ilgili konularda geniş bir hizmet yelpazesi sunar. Kalkınmacıları, mülkiyet yöneticilerini, kiracıları, finansal kurumları ve yatırımcıları aşağıdaki alanlarda ortaya çıkanlar da dâhil olmak üzere her türlü uyuşmazlık konusunda temsil etmekteyiz:

 • Devralma
 • Ortaklar ve Hissedarlar arası Anlaşmazlıklar
 • Aracılık komisyonları
 • İnşaat sözleşmeleri
 • İcra yoluyla satış
 • Kira
 • Mülkiyet yönetimi
 • Fiili işgal
 • Sınır belirleme
 • İrtifak hakkı
 • Yol hakkı

Mülk sahibi Kiracı
Müşterilerimizi, ticari ve konut mecurundan ortaya çıkan anlaşmazlıkların yanı sıra, dava ve temyiz de dâhil olmak üzere kooperatif ve mülkiyetlerle ilgili yasal işlemlerde de temsil ederiz. Mülk sahibi-kiracı anlaşmazlıklarında, kiranın ödenmemesi, süre uzatımı ve anlaşma ihlalleri gibi durumlarda birçok sorunu da içeren çok geniş bir deneyime sahibiz. Örneğin, mülk sahibnin gerekli onarımları yapmadığı, kiracının tahliye edildiği, kiracının yasadışı olarak mülkü başkasına kiraladığı durumlarla ve hayali kiracı doktrini, kira feshini önlemek için alınan ihtiyati tedbiler, lüks kiralık denetiminin kaldırılması ve diğer konularla ilgili pek çok önemli talebi bugüne kadar başarıyla ele aldık. Kooperatif ve kat seviyesinde ise, bir sponsor tarafından plan teklifinde yanlış beyan iddiaları, hatalı inşaat ve kötüye kullanma konularını içeren davalar üstlendik. Ticari ihtilaf uygulamalarımızda olduğu gibi, sorunu halletme seçeneklerini inceliyoruz, riskten kaçınma durumunda müşterilerimize tavsiyede bulunuyoruz ve dava durumunda ortaya çıkacak olası masraf ve kazançlar konusunda müşterilerimiz için değerlendirmelerde bulunuyoruz.