Пране на пари

Прането на пари е дефинирано като “предприети стъпки за укриването на произхода, характера, собствеността или предназначението на парите”. Въпреки че често е свързван със средства, получени по незаконен път, терминът може да се отнася за дейност, предприета за маскирането или укриването на законно получени пари. Физическите лица могат да участват в прането на пари, за да избегнат плащането на данъци, за да скрият участието си със средства в незаконна политическа кампания или да укрият други незаконни или спорни дейности. От историческа гледна точка прането на пари е свързано с дейности като организирана престъпност или разпространение на наркотици. В по-ново време заплахата от тероризъм запали нов интерес към прането на пари поради използването му за финансиране на терористични групи.

Изборът на защитник, който да окаже съдействие на Вас или Вашата организация посредством разследването на прането на пари, е жизненоважен. Когато се нуждаете от адвокати, които разбират сложността на финансовите транзакции в размер на милиони долари и широкомащабни бизнес сделки, опитните защитници в Адвокатска кантора “KONSTANDINIDIS & Associates” могат да Ви осигурят силната подкрепа, от която се нуждаете. Притежаваме умения и ресурси за разследване, за да проучим задълбочено ситуацията, в която се намирате. Ако Вашият случай продължи със съдебно дело, ние сме доказали пред себе си, че сме квалифицирани в подготовката на жалби, които изграждат непреодолима защита, предначертана да спечели.

Ако сте обект на разследване за пране на пари или свързани с него административни нарушения или ако правозащитните организации разследват бизнес сделки, в които участвате, нашите защитници в Адвокатска кантора “KONSTANDINIDIS & Associates” могат да Ви осигурят нужните за Вас информирани насоки и неопровержима защита. Обвиненията в пране на пари са сериозни. Присъдите водят до строги санкции. Обадете се в Адвокатска кантора “KONSTANDINIDIS & Associates” и помолете за конфиденциална консултация с нашите доказани защитници. Ние сме посветени на защитата на правата Ви и осигуряването на висококачествени правни услуги, които заслужавате.