Корпоративно и бизнес право

Адвокатска кантора “KONSTANDINIDIS & Associates” помага на клиентите си по всички въпроси на бизнес и корпоративното право. Независимо дали клиентът ни се нуждае от съдействие при учредяването на дружество, корпоративно управление, търговско право, договори или други въпроси от бизнес правото, той може да бъде уверен, че ще получи висококачествени правни услуги.
Стартиране на бизнес и учредяване на юридическа фирма
Адвокатска кантора “KONSTANDINIDIS & Associates” направлява клиентите си в процеса на стартирането на нови фирми. Нашите насоки при стартирането на бизнес и корпоративно учредяване позволяват на новите фирми бързо да започнат работа. Услугите включват, но не се ограничават до:

 • Учредяване на правната форма на бизнеса – S-корпорации, С-корпорации, дружества с ограничена отговорност и сложни комбинации от правни форми
 • Договори за партньорство и договори за извършване на дейност
 • Бизнес финансиране и инвестиции
 • Корпоративно управление
 • Прекратяване и ликвидиране

Корпоративно управление
Адвокатска кантора “KONSTANDINIDIS & Associates” осигурява съдействие на фирмите при ежедневните корпоративни формалности като напр. изискванията за отправяне на уведомления, събрания на членовете на управителния съвет и акционерите, както и спазване на държавните и федералните закони.
Договорно право
Адвокатска кантора “KONSTANDINIDIS & Associates” също редовно съдейства на клиентите си при изготвянето и прегледа на проектодоговори. Сред примерите са:

 • Търговски договори
 • Договори за услуги
 • Договори за покупко-продажба
 • Лицензионни договори и договори за технологии
 • Трудови договори, включващи клаузи за поверителност на информацията и неконкуренция
 • Договори за недвижими имоти