Εταιρικό & Επιχειρηματικό Δίκαιο

Το Δικηγορικό Γραφείο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & Συνεργάτες» υποστηρίζει τους πελάτες του ως προς κάθε άποψη του επιχειρηματικού και εταιρικού δικαίου. Είτε οι πελάτες μας χρειάζονται υποστήριξη για την ίδρυση εταιρείας, την εταιρική διακυβέρνηση, το εμπορικό δίκαιο, τις συμβάσεις, ή άλλα ζητήματα επιχειρηματικού δικαίου, μπορούν να είναι σίγουροι ότι από εμάς θα έχουν νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
Εκκίνηση Επιχείρησης & Ίδρυση Νομικού Προσώπου
Το Δικηγορικό Γραφείο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & Συνεργάτες» καθοδηγεί τους πελάτες του στη διαδικασία εκκίνησης νέων επιχειρήσεων. Η καθοδήγηση που παρέχουμε ως προς την εκκίνηση επιχείρησης και την ίδρυση νομικού προσώπου επιτρέπει σε μια νέα επιχείρηση να τεθεί πιο γρήγορα σε λειτουργία. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν, αλλά όχι περιοριστικά, τα εξής:

 • Ίδρυση Επιχειρηματικού Νομικού Προσώπου – Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε. και σύνθετα σχήματα
 • Συμφωνητικά Συνεταιρισμού και Συμφωνητικά Επιχείρησης
 • Επιχειρηματική Χρηματοδότηση και Επενδύσεις
 • Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Λύση και Εκκαθάριση Εταιρείας

Εταιρική Διακυβέρνηση
Το Δικηγορικό Γραφείο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & Συνεργάτες» υποστηρίζει επιχειρήσεις σε καθημερινές τυπικές εταιρικές διαδικασίες όπως υποχρεώσεις αναγγελιών, συνελεύσεις Διοικητικού Συμβουλίου και μετόχων, και συμμόρφωση με την πολιτειακή και τοπική νομοθεσία.
Δίκαιο Συμβάσεων
Επίσης, το Δικηγορικό Γραφείο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & Συνεργάτες» συχνά υποστηρίζει τους πελάτες του στη σύνταξη και αναθεώρηση συμβάσεων, όπως για παράδειγμα:

 • Εμπορικές Συμβάσεις
 • Συμφωνητικά Παροχής Υπηρεσιών
 • Συμφωνητικά Αγοραπωλησιών
 • Συμφωνητικά Τεχνολογίας και Δικαιωμάτων Άδειας
 • Συμφωνητικά Απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων Συμφωνητικών Εμπιστευτικότητας και Μη Ανταγωνισμού
 • Συμφωνητικά περί Ακινήτων