Αστικό Δίκαιο

Οι εταίροι και συνεργάτες του Δικηγορικού Γραφείου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & Συνεργάτες» είναι αναγνωρισμένοι πρωτίστως ως δικηγόροι παράστασης. Επιδιώκουμε να διεκπεραιώνουμε τις υποθέσεις με εξωδικαστικό συμβιβασμό όπου μπορούμε να διαπραγματευτούμε ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα για τους πελάτες μας, αλλά προετοιμάζουμε κάθε υπόθεση σαν να επρόκειτο να εκδικαστεί ενώπιον δικαστηρίου. Με την προσέγγιση αυτή, έχουμε επιτύχει αξιοσημείωτους διακανονισμούς και ετυμηγορίες υπέρ των πελατών μας, σε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων αστικού δικαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να κλείσετε ένα ραντεβού με τους έμπειρους δικηγόρους του Δικηγορικού Γραφείου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & Συνεργάτες», παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα γραφεία μας στην Ελλάδα.