Dreptul societăţilor & afacerilor

“KONSTANDINIDIS & Asociaţii” Societate Civilă de Avocaţi îşi sprijină clienţii în toate aspectele dreptului corporaţiilor şi afacerilor. Oricând clienţii noştri au nevoie de consultanţă privind înfiinţarea, administrarea, dreptul comercial, contracte sau alte probleme care se ivesc, clienţii noştri pot fi siguri de faptul că vor primi servicii legale profesioniste.
Înfiinţarea de societăţi & Începerea activităţii
“KONSTANDINIDIS & Asociaţii” Societate Civilă de Avocaţi îşi îndrumă clienţii în procesul de înfiinţare a unei noi afaceri. Asistenţa noastră în procesul înfiinţării unei societăţi te va ajuta în intrarea mai rapidă în operativitate. Serviciile includ, dar nu sunt limitate la:

 • Formarea de societăţi – societăţi pe acţiuni, asociaţii familiare şi s.r.l.
 • Contracte de asociere şi asociere în participaţiune
 • Finanţarea afacerilor şi investiţii
 • Administrarea afacerilor
 • Dizolvarea şi lichidarea

Administrarea societăţii
“KONSTANDINIDIS & Asociaţii” Societate Civilă de Avocaţi asistă agenţii economici în întocmirea formalităţilor de zi cu zi inclusiv note informative pentru membrii consiliului de administraţie, adunările acţionarilor, conformarea cu legislaţia statului.
Dreptul contractual
“KONSTANDINIDIS & Asociaţii” Societate Civilă de Avocaţi de asemeni îşi asistă clienţii la întocmirea contractelor şi revizuirea lor. Exemple pot fi :

 • Contracte comerciale
 • Servicii de negociere
 • Acorduri de vânzare-cumpărare
 • Licenţa de utilizare a tehnologiilor
 • Contracte de muncă inclusiv Clauza de confidenţialitate şi de anticoncurenţă
 • Contracte imobiliare