«KONSTANDINIDIS & Asociaţii» este o firmă de avocaţi de renume din grecia care prestează o întreagă gamă de servicii de avocatură clienţilor săi în dreptul commercial, financiar şi industrial.

                Noi avem un număr substanţial de relaţii internaţionale, în mod regulat clienţii greci sunt reprezentaţi în afaceri în străinătate şi acţionează drept reprezentanţi în încheierea de tranzacţii înternaţionale.

                «KONSTANDINIDIS & Asociaţii»  s-a propulsat prin atenţia pe care a acordat-o capacităţilor şi calităţilor sale de bază şi expertizei precum şi dezvoltând noi servicii drept răspuns al cerinţelor pieţii.

                «KONSTANDINIDIS & Asociaţii» înţelege schimbările importante care au loc în domeniul imobiliar şi se angajează în a se implica în nevoile clienţilor care manifestă un interes în acest domenniu. «KONSTANDINIDIS & Asociaţii» reprezintă ambele interne şi externe entităţi în toate aspectele vânzării, finanţării, dezvoltării, construcţiei şi leasingului şi dispoziţiei, a unei vaste varietăţi a proprietăţilor comerciale şi de rezidenţă de pe tot cuprinsul Greciei.

Clienteala noastră include toate părţile majore a domeniului imobiliar – proprietari, creditori, agenţi de dezvoltare, investitori şi agenţii, utilizatori, contractori şi arhitecţi şi managementul proprietăţii. Această largă reprezentare ne dă posibiliatatea unei valoroase contribuţii în complexul tranzacţiilor şi a intereselor care concură în domeniul imobiliar. Noi conlucrăm cu firme care activează în alte domenii de activitate, precum taxe, corporaţii, mediul înconjurător, reprezentarea intereselor angajaţilor, faliment şi restructurare şi politică guvernamentală şi de angajări, pentru a asigura la timp şi la un cost efectiv recomandări şi rezultate pentru clienţii noştri.

Noi reprezentăm clienţi într-o gamă vastă a problemelor din domeniul imobiliar, inclusiv:

 • Proiecte de locuinţe  în limita posibilităţilor
 • Domeniul cumpărărilor de spaţii şi amenajări
 • Domeniul construcţiilor, inclusiv contractelor de construcţii şi  a acordurilor cu arhitecţii cu decoratorii,   urmărire penală şi apărare.
 • Finanţarea, inclusiv ipoteca, vânzări leasebacks(vânzarea unui imobil, pe baya unui contract de leasing, pe termen lung ce permite vânzătorului să îşi păstreze dreptul de folosire a bunulului în baza unei chirii), reduceri de impozite (dreptul veniturilor persoanelor fizice,  reduceri de impozite în cazul investiţiilor realizate în zonele defavorizate şi conservarea entităţilor istorice), împrumuturi, subvenţii şi alte stimulente guvernamentale, finanţări în cadrul dezvoltării urbane a fondului de locuinţe, leasing în scopuri financiar-contabile sau de impozite (leasingul sintetic) , leasingul coroborat cu îndatorarea către a treia parte şi creditul «în participaţiune»(participating mortagages) adică vei da procent creditorului din chiria obţinută în urma închirierii imobilului cumpărat cu creditul.
 • Dezvoltare şi management hotelier
 • Încorporarea de tehnologii ecologice drept elemente parte a proiectelor de construcţie şi design imobiliar
 • Obţinerea modificării condiţiilor de creditare pentru a ieşi din imposibilitate de plată a proprietarilor de imobile
 • Planificarea, dezvoltarea şi leasingul a unei game vaste de proiecte imobiliare, incluzând magazinele, a birourile, cele din domeniul cercetării şi dezvoltării, precum şi proiecte industriale şi proiecte de utilizări  mixte.
 • Probleme de managementul proprietăţii, inclusiv cele dificile şi revocări ale proprietăţii.
 • Proiecte publice/private, finanţarea în cazul taxelor sporite menite de a promova dezvoltarea de proiecte economice în zone defavorizate economic şi a reducerilor de taxe pe proprietate cu scopul de a favoriza un anumit sector al invesţiilor
 • Topografierea, zonele umede precum şi alte dificultăţi de teren.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi.