Trafik Kazaları ve Şahsi Hasarlar

“KONSTANDİNİDİS ve Ortakları” Hukuk Bürosu, araba kazaları, bina yükümlülüklerini, işyeri yaralanmaları, tıbbi ihmalleri, huzurevi suistimalleri ve afet hasar durumları dâhil olmak üzere, şahsi hasarlarda bireyleri temsil etmektedir.

Bireysel hasar hukuku, çok çeşitli yasal hakları tanımlamaktadır. Genellikle bireysel hasar deyince araba kazaları, ev kazaları, ürün yükümlülükleri veya tıbbi ihmallerden ortaya çıkan olayları kapsayan ihmalkârlık suçları akla gelir.

Ancak şahsi hasar hukuku ayrıca kasıtlı olarak şahsın haklarının çiğnenmesinden doğan bir dizi yasal hakkı da içermektedir. Bu yasal haklar ise saldırı, dayak, mal zapt etme, araziye izinsiz girme, taşınır malı izinsiz alma, haksız yere hapis, kasıtlı manevi eziyet, dolandırıcılık ve mahremiyet ihlali için genel hukuksal faaliyetleri kapsar. Ayrıca hakaret (iftira ve karalama) ve haksız müdahale gibi durumlara karşı yasal hakları da kapsar.

Şahsi hasar işlemlerini oluşturan sebeplerden birçoğu aynı zamanda ticari ihtilaf, medeni haklar ve tüketici hakları taleplerinin de bir parçasıdır.

“KONSTANDİNİDİS ve Ortakları” Hukuk Bürosu şahsi hasarla ilgili taleplerinizde size yardımcı olabilir.